Akış Diyagramı Nedir? Akış Diyagramında Kullanılan Şekiller ve Anlamları

Akış diyagramında kullanılan şekiller

Daha önce Algoritma hakkında Algoritma ve Algoritma Özellikleri ve Algoritma Nasıl Yazılır? yazılarını yazmıştık. Bu makalede ise algoritmayı şekillerle nasıl ifade edebileceğimize bakacağız.

Akış diyagramı algoritmadaki adımların şekillerle ifade edilme biçimidir. Genel olarak ortak şekiller kullanılır ve böylece herhangi bir programlama diline rahatlıkla uyarlanabilir.

Akış Diyagramı Şekilleri

Aşağıda akış diyagramında sıkça kullanılan şekiller ve anlamlarını bulabilirsiniz.

ŞekilAnlamı
Başla – Bitir
Veri Girişi
İşlem
Döngü
Koşul / Karar
Bilgi / Veri Yazma
Alt Program Çağırma
Akış Yönü İçin Oklar
Bağlantı

Akış Diyagramı Şekillerinin Açıklaması

Genel olarak akış diyagramlarında kullanılan şekiller yukarıdaki gibidir. Şimdi de bu şekillerine amaçla kullanacağımıza bakalım.

Başla – Bitir: Normalde algoritma yazarken her zaman ilk adım BAŞLA ve son adım da BİTİR şeklindeydi. Bunun için akış diyagramı oluşturulurken diyagramın başında ve sonunda standart olarak kullanılır.

Veri Girişi: Veri girişi şekli klavyeden bilgi girişi ve tanımlaması için kullanılır. Şeklin içine dışarıdan (klavyeden) alınacak verinin hangi değişkene aktarılacağı yazar. Örneğin içine x yazarsak ve dışarıdan sayı (13) alacaksak x = 13 olur. Sadece tek bir veri almak zorunda değiliz. Örneğin dışarıdan kişinin yaşı, ismi ve boyu alınacaksa bunları değişken olarak yine bu şeklin içine yazarız. Değişkenlerin arasına virgül koyarız. (yaş, isim, boy ya da y,i,b şeklinde)

İşlem: Program çalıştırılırken işlem yapılacaksa bu sembol kullanılır ve işlem içine yazılır. İşlem yapılırken birebir aynısı yazılır. örneğin b = a*a şeklinde. Aynı zamanda birden fazla işlem yazılabilir. Aralarına virgül konulabilir ya da işlemler alt alta yazılabilir.

Karar / Koşul: Programlama da ve algoritma da en önemli işlevlerden biri de karar / koşul ifadeleridir. Algoritma için karar / koşul ifadesi yandaki şeklin içine yazılır. Kontrol sonrası Evet ve Hayır cevaplarına bağlı olarak iki farklı yöndeki ok ile akış diyagramı devam eder. Aynı zamanda kontrol – döngüleri de ifade eder.

Önceden Tanımlı İşlem: Özellikle büyük programlar hazırlarken bir çok alt modül ya da program hazırlanır böylece kontrol etmeleri daha kolay olur. Akış diyagramı da hazırlanırken aynı mantık kullanılır. Çok işlemli bir akış diyagramında bazı işlemleri daha sonra çağırmak için Önce Tanımlı İşlem özelliği kullanılır. Örneğin akış diyagramında karesi = a*a gibi bir işlem yaptık. Ardından akış diyagramının herhangi bir yerinde tekrar bunu çalıştırmak için karesi(a) yazarız. Böylece hangi sayı girilirse onun karesini verecektir. Alt program çağırma olarak da isimlendirilir.

Bilgi / Veri Yazma: Ekrana bilgi ya da veri yazmak için kullanılır, doğrudan bilginin kendisi yazılabileceği gibi akış diyagramı esnasında elde edilen veriler ya da değişkenler de ekrana yazdırılabilir. Birden fazla değişken yazdırmak istiyorsak aralarına virgül (,) koyabiliriz. Böylece okunması ve anlaşılması daha kolay olur.

Bağlantı: Bağlantı simgesi aslında birleştirici bir simgedir. Sürekli yan yana ya da alt alta yazmak yerine bir noktadan sonra bunları birleştirmek için daha büyük bir alana ihtiyaç duyulacaktır. Bu yüzden bu işareti kullanırız. Aynı bağlantılar için şeklin içine aynı harf yazılabilir. Böylece kontrol etmesi daha da kolaylaşır.

OKlar: Akış diyagramında algoritmanın akış yönünü belirtmek için kullanılır. Böylece hangi adımda ya da hangi karardan sonra hangi tarafa yönleneceğini daha rahat belirtiriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir