Python Değişken Oluşturma

Kod yazdığımızda sadece sabit değerleri kullanmayız. Bir program geliştirdiğinizde, birçok değeri kullanmanız gerekir. Değerleri tutabilmek için değişkenleri kullanırsınız.

Python’da değişken, ona bir değer atayabileceğiniz bir etikettir. Ve bir değişken her zaman bir değerle ilişkilendirilir.  Kullanımı ise aşağıdaki şekildedir.

Değişken Oluşturma ve Değer Verme

DeğişkenAdı = Değer
mesaj = 'Merhaba Dünya'
print(mesaj)

mesaj isimli değişkenimize Merhaba Dünya değerini atadık. Biz değiştirmediğimiz sürece tüm kod boyunca mesaj bu değeri taşıyacaktır.

DeğişkenAdı oluşturup Değer verme aslında eşittir ( = ) atama operatörüyle yapılır.

Değişken oluşturma ve değer verme ile ilgili aşağıdaki örnekleri yazıp, çalıştırabilirsiniz.

Adı_Soyadı = "Yunus YEŞİLMEN"
print(Adı_Soyadı)

Sayı = 10
print("Sayımızın ilk değeri: ", Sayı)
Sayı = -5
print("Sayımızın ikinci değeri: ", Sayı)
Sayı = 7.4
print("Sayımızın üçüncü değeri: ", Sayı)
Ekran Çıktısı
Yunus YEŞİLMEN
Sayımızın ilk değeri:  10
Sayımızın ikinci değeri:  -5
Sayımızın üçüncü değeri:  7.4

Değişkenlere Değer Atama Yöntemleri

Oluşturduğumuz değişkenlere birden fazla şekilde değer ataması yapabiliriz.

Tek Tek Değer Atama

Adı_Soyadı = "Yunus YEŞİLMEN"
Sayı = 10
print(Adı_Soyadı)
print(Sayı)

Noktalı Virgül Kullanmak

Adı_Soyadı = "Yunus YEŞİLMEN"; Sayı = 10
print(Adı_Soyadı)
print(Sayı)

Sırayla Değer Verme

Adı_Soyadı, Sayı = "Yunus YEŞİLMEN", 10
print(Adı_Soyadı)
print(Sayı)

Farklı Değişkenlere Aynı Değeri Verme

a = b = c = 10
print(a)
print(b)
print(c)

Değişken Adlandırma Kuralları

Python esnek bir dil olarak karşımıza çıksa da değişkenleri adlandırırken bazı kurallara uymamız gerekir.

  • Değişkenler alt tire ( _ ) , büyük veya küçük harfle başlayabilir ancak başka bir karakter veya sayı ile başlayamaz.
  • Değişkenin için rakam, büyük – küçük harf veya _ olabilir.
  • Değişkenlerde Python dili tarafından önceden rezerve edilmiş kelimeler kullanılmamalıdır.

Python tarafından önceden rezerve edilmiş ya da keyword dediğimiz kelimeleri görmek için aşağıdaki kodu çalıştırabilirsiniz.

import keyword
print(keyword.kwlist)
# Ekran Çıktısı

['False', 'None', 'True', 'and', 'as', 'assert', 'async', 'await', 'break',
'class', 'continue', 'def', 'del', 'elif', 'else', 'except', 'finally', 'for', 
'from', 'global', 'if', 'import', 'in', 'is', 'lambda', 'nonlocal',
'not', 'or', 'pass', 'raise', 'return', 'try', 'while', 'with', 'yield']

Değişken Adlandırma İçin Standartlar

Değişken adlandırma için kuralları yukarıda belirttik. Ancak bazı standartların kullanımı kodunuzun daha okunabilir ve anlaşılabilir olmasına yardımcı oluyor. Bunlara uymak zorunda değilsiniz ancak kullanmak kodunuzu daha anlamlı kılar.

Tümü küçük harflerle olacak şekilde adlandırma yapılır ve birden fazla kelime varsa aralarına _ işareti eklenir. isim_soyisim, doğum_tarihi, mesaj gibi.

Ancak bazı kullanıcılar camelCase standartlarının daha okunabilir olduğunu düşünür. Eğer buna göre yazacaksanız şunu unutmayın;

  • Değişken tek kelimeden oluşuyorsa hepsi küçük yazılır. Örneğin; mesaj, model, soyadı gibi
  • Eğer değişken birden fazla kelimeden oluşacaksa ilk kelime küçük harflerle, diğer kelimelerin ise ilk harfi büyük yazılır ve araya herhangi bir işaret konulmaz. Örneğin; yaşHesaplama, doğumTarihi gibi

Join the ConversationLeave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment*

Name*

Website