Python açı üçgen kontrolü

Python ile kullanıcının girdiği üç açı ile üçgen oluşturup oluşturmadığını kontrol edelim. Burada ana odak noktamız açıların toplamının 1800 olmasıdır. Aksi takdirde üçgen oluşturmayacaktır. Bunun yanında try except bloğu yardımıyla girilen değerlerin pozitif olması, sadece sayı olması ve 0’a eşit olmamasını kontrol ederiz.

Python
ilkAçı = input("İlk Açıyı Giriniz: ")
ikinciAçı = input("İkinci Açıyı Giriniz: ")
üçüncüAçı = input("Üçüncü Açıyı Giriniz: ")

try:
  ilkAçı = float(ilkAçı)
  ikinciAçı = float(ikinciAçı)
  üçüncüAçı = float(üçüncüAçı)

  if ilkAçı <= 0 or ikinciAçı <= 0 or üçüncüAçı <= 0:
    print("Açılar 0 veya negatif olamaz")
  else:
    toplam = ilkAçı + ikinciAçı + üçüncüAçı
    if toplam == 180:
      print("Bu açılardan üçgen oluşturulabilir")
    else:
      print("Bu açılardan üçgen oluşturulamaz")


except ValueError:
  print("Sadece sayısal değer girmelisiniz")
Ekran Çıktısı - Örnek 1 (Sayısal olmayan değer girdiğimizde)

İlk Açıyı Giriniz: 30
İkinci Açıyı Giriniz: Yunus
Üçüncü Açıyı Giriniz: 20
Sadece sayısal değer girmelisiniz
Ekran Çıktısı - Örnek 2 (açılardan birini 0 girdiğimizde)

İlk Açıyı Giriniz: 30
İkinci Açıyı Giriniz: 120
Üçüncü Açıyı Giriniz: 0
Açılar 0 veya negatif olamaz
Ekran Çıktısı - Örnek 3 ( toplamı 180 derece olmayan değerler girdiğimizde)

İlk Açıyı Giriniz: 60
İkinci Açıyı Giriniz: 20
Üçüncü Açıyı Giriniz: 30
Bu açılardan üçgen oluşturulamaz
Ekran Çıktısı - Örnek 4 (Doğru değerler girildiğinde)

İlk Açıyı Giriniz: 30
İkinci Açıyı Giriniz: 50
Üçüncü Açıyı Giriniz: 100
Bu açılardan üçgen oluşturulabilir

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir