Python Sayısal Veri Tipleri

Daha önce Python dilinde kullanılan veri tiplerine genel olarak bakmıştık. Bu yazıda ise Sayısal veri tipleri olan Integer (int), float ve complex sayı tiplerine değineceğiz.

Veri Tiplerini Nasıl Öğrenebiliriz

Hemen kısaca type() fonksiyonuna değinmek istiyorum. type(değişken_adı) bize verinin tipini gösterir. Bundan sonra veri tiplerini kontrol etmek için bu fonksiyonu kodlarımızda kullanacağız.

Integer Veri Tipi

Integer ya da int olarak adlandırılan sayısal veri tipleri, tam sayıları tutmak için kullanılır. Pozitif veya negatif olması durumu değiştirmez.

Python Kodu
sayı1 = 10
sayı2 = -5

print("1. Sayının değeri= ", sayı1, " ve 1. sayının tipi= ", type(sayı1))
print("2. Sayının değeri= ", sayı2, " ve 2. sayının tipi= ", type(sayı2))
Ekran Çıktısı
1. Sayının değeri= 10 ve 1. sayının tipi= <class 'int'>
2. Sayının değeri= -5 ve 2. sayının tipi= <class 'int'>

Float Veri Tipi

Float tipindeki veriler ise ondalık sayıları tutmak için kullanılır. Sayının pozitif veya negatif olması önemli değildir. Burada dikkat etmemiz gereken şey virgül ( , ) değil nokta ( . ) kullanmamız gerektiğidir.

Python Kodu
sayı1 = 10.3
sayı2 = -5.7

print("1. Sayının değeri= ", sayı1, " ve 1. sayının tipi= ", type(sayı1))
print("2. Sayının değeri= ", sayı2, " ve 2. sayının tipi= ", type(sayı2))
Ekran Çıktısı
1. Sayının değeri= 10.3 ve 1. sayının tipi= <class 'float'>
2. Sayının değeri= -5.7 ve 2. sayının tipi= <class 'float'>

Complex Veri Tipi

Kompleks ya da Karmaşık sayılar dediğimiz sayıları tutmak için kullandığımız veri tipidir. Karmaşık sayılar A + Bi olarak ifade edilir. Örneğin 4 + 5i, 2 – 3i, -8 +4i, -9 -2i gibi. Muhtemelen başlangıç aşamasındaki bizler bu tür veri tipini kullanmayacağız.

Karmaşık Sayılar için internette araştırma yapıp neden öğrenmeniz gerektiğini inceleyebilirsiniz. Ancak buraya ve şuraya da bakabilirsiniz.

Not: Okulda karmaşık sayıları A + Bi şeklinde gördük ancak Python dilinde bunu A + Bj şeklinde yazıyoruz.

Python Kodu
sayı1 = 10 + 3j
sayı2 = -5 - 11j

print("1. Sayının değeri= ", sayı1, " ve 1. sayının tipi= ", type(sayı1))
print("2. Sayının değeri= ", sayı2, " ve 2. sayının tipi= ", type(sayı2))
Ekran Çıktısı
1. Sayının değeri= (10+3j) ve 1. sayının tipi= <class 'complex'>
2. Sayının değeri= (-5-11j) ve 2. sayının tipi= <class 'complex'>

Join the ConversationLeave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment*

Name*

Website